Τὸ ἐπὸς τῶν Ἑλλήνων 1940-1944

 • πρῶτα ἂς κλείσουμε τὴν μουσικὴ ὑπόκρουσι ἐδῶ.
 • 13 ὀπτικοακουστικὰ ντοκουμέντα: τραγούδια καὶ ραδιοφωνικὲς ἀνακοινώσεις σχετικὰ μὲ τὴν ἐποποιΐα τῶν Ἑλλήνων 1940-1944 ἔναντι τῶν στρατιωτικὰ, οἰκονομικὰ καὶ πολιτικὰ ἰσχυρῶν τῆς ἐποχῆς ἐκεῖνης: Ἰταλῶν καὶ Γερμανῶν.
 • Παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος, παιδιά - Σοφία Βέμπο
 • Βάζει ὁ Ντοῦτσε τὴν στολή του - Σοφία Βέμπο
 • 28η Ὀκτωβρίου 1940 - Ἔκτακτον ἀνακοινωθέν ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ Ἀθηνῶν
 • Πώ πώ, τί ἔπαθε ὁ Μουσσολίνη; - Σοφία Βέμπο
 • Κορόϊδο Μουσσολίνη - Νῖκος Γούναρης
 • Ἄρχισε ὁ χειμώνας πάλι - Σοφία Βέμπο
 • Γράμμα ἀπὸ τὸ μέτωπο (30ὴ Ὀκτωβρίου 1940) - Μαρινέλλα (1973 ἀπὸ τὸν δίσκο ΑΛΒΑΝΙΑ - Γιῶργος Κατσαρός - Πυθαγόρας)
 • Τὸ τραγούδι τῆς λευτεριᾶς (1947)- Σοφία Βέμπο
 • 27η Ἀπριλίου 1941 - Ἔκτακτον ἀνακοινωθέν ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ Ἀθηνῶν
 • Γυναῖκες Ἠπειρώτισσες - Μαρινέλλα (1973 ἀπὸ τὸν δίσκο ΑΛΒΑΝΙΑ - Γιῶργος Κατσαρός - Πυθαγόρας)
 • Ἔφεδρος ἀνθυπολοχαγός - Μαρινέλλα (1973 ἀπὸ τὸν δίσκο ΑΛΒΑΝΙΑ - Γιῶργος Κατσαρός - Πυθαγόρας)
 • Πήραμε τὸ Ἀργυρόκαστρο - Μαρινέλλα (1973 ἀπὸ τὸν δίσκο ΑΛΒΑΝΙΑ - Γιῶργος Κατσαρός - Πυθαγόρας)
 • Μάνα μου, κρύψε τὸ σπαθί - Μαρινέλλα (1973 ἀπὸ τὸν δίσκο ΑΛΒΑΝΙΑ - Γιῶργος Κατσαρός - Πυθαγόρας)
Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |