Εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη σας

Εὐχαριστοῦμε ὅλους τοὺς ὀργανισμοῦς ἢ ἐπιχειρήσεις καὶ τὰ μέλη τους, ποὺ μᾶς ἐμπιστεύθηκαν καὶ ἔκαναν τὶς ἐκπαιδεύσεις τους σὲ ἐμᾶς. Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά:

  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ τοῦ ΥΠΕΠΘ
  • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΟΕΕΚ)
  • ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΜΟΔ)
  • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CANDIA MARIS (ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ)
  • ALLIANZ ΑΕ
  • ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Τὸ Ἑλληνικὸν Ἵδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων καὶ τὸ λογότυπό του εἶναι κατοχυρωμένα σήματα ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων [Hellenic/Greek Institute for NLP and Systemic Solutuions]. Ἀπαγορεύεται ἡ δίχως ἄδεια ἀναπαραγωγὴ αὐτῆς τῆς σελίδας καὶ τοῦ περιεχομένου της. This page, and all contents, are Copyright © by Stylianos P. Paulides, Athens, Greece.
© 1997- Ἑλληνικὸν Ἳδρυμα ΝΓΠ καὶ Συστημικῶν Λύσεων.
| Ἐπικοινωνία | Περιεχόμενα | Πρόγραμμα | Σελίδα Ὑποδοχῆς| Ὂπισθεν |